Administration

Log in på administrations delen.
Login: se e-mail
Password: se e-mail

Denne login er kun for webmaster ved indkøring, ikke for brugere (kunder)

RSS

Seneste nyt

 

 

 • Seneste Nyt om Vandværket

  2024-03-04 16:00

  "Nyt fra vandværket - 04-03-2024

  Den Årlige generalforsamling er afholdt der var ikke mange der deltog men vi fik en hyggelig aften med en del gode spørgsmål og lidt diskussion, bland andet ønskede forsmalingen en ny udvidelse af fremlæggelsen af regnskabet så man bedre kunne se hvad næste års vand pris bliver, det lovede vi at se på. Referat af generalforsamlingen følger senere. Bestyrelses medelmmer der var på valg blev genvalgt og ved den efterfølgende konstitueriung blev Fomanden genvalgt og ny kasserer indsat samt gammelkassere sat som indsat kasserer indtil endeligf overtagelse senere, indenfor en måned eller to. Regnskab blev godkendt selv om det ikke var revideret men det lover vi at klare i løbet af et par måneder. Desværre var det forsinket fra Migrowa's side på grund af sygdom, derfor forelå det ikke før et par dage inden inden genralforsamlingen. 

  På Bestyrelsens vegne

  Jørgen E. Busch

Sider: