Målsætning

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ. Selskabet skal forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde. Selskabet  med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

Vandværket er beregnet til at levere maksimalt 12 kubikmeter vand pr. time. Kontinuerlig udpumpning kan maksimalt foregå med 6.5 kubikmeter pr. time.

 

Pumperne kan opretholde et tryk på 4,0 bar målt ved afgang fra vandværket.

De højest beliggende ejendomme kan forvente en reduktion i ledningstrykket på 1,5 bar til 2,5 bar.

Tilsvarende kan de lavestliggende forvente et tryk på 5,5 bar.

 

Forventet forsyningssikkerhed er sat til 99,0 %.

Dette betyder mulige driftsforstyrrelser i op til 87 timer pr. år.