Administration

Log in på administrations delen.
Login: se e-mail
Password: se e-mail

Denne login er kun for webmaster ved indkøring, ikke for brugere (kunder)

Måleraflæsninger

Måleraflæsning foregår hvert år pr. 1. januar.

Alle brugere aflæses automatisk ved at der kommer en mand fra betyrelsen forbi efter den 1. januar og aflæser måleren elektronisk. Dvs. at den enkelte bruger ikke længere skal aktiveres for at sende aflæsningsresultater ind til vandværket. 

Resultatet kan ses på regningen for april måned hvor endelig afregning af forbug sker. Man er selvfølgelig velkommen til at aflæse måleren selv. 

Der kan leveres udstyr fra KAMSTRUP der kan fjernaflæse måleren. Prisen for udstyret er omkring 1000 kr inkl moms. Har man investert i dette udstyr kan man konstatere om der er en læk i vandsystemet efter måleren. Det kan evt. spare en for ærgerlige penge til vandafgifter såvel som aflednings afgifter til kommunen. Opsætningen af fjernaflæsning betales af den enkelte kunde. 

Bestilling sker via bestyrelsen.

Pbv Jørgen E. Busch