Vandværkets historie

I 1965 blev foreningen dannet med det formål at levere vand til ejendommene i Snekkerup og omegn (beliggende i Ringsted kommune). Gennem årene, hovedsagelig de første år, blev ledningsnettet udbygget så der kunne leveres vand til Borupvej - fra Roskilde landevejen (den der i daglig tale kaldes landevej 14), og til Borupvej nummer 66, lige før skoven. Desuden Roskildevej fra Digemosevej og til Roskildevej 591, på begge sider af landevejen. Digemosevej blev også forsynet og ligeså Snekkerupvej fra nummer 25 og til Borupvej. Også Ågerupvej fra grænsen til Skovbo kommune og til Ejdamsvej er en del af forsyningsområdet. Ialt er der 110 tilslutninger til vandværket pr. 1. jan 2012. En enkelt ejendom har adresse Ejdamsvej og nogle få Egemosevej.

Der er enkelte ejendomme i det nævnte område der ikke er forsynet fra Snekkerup Vandværk. De har egne brønde eller er tilsluttet naboforsyningen.

 

Forsyningen blev i de første mange år baseret på én boring, der desværre ikke kunne klare forbruget i de tørre somre sidst i 70'erne. Der blev etableret en ny boring, så der idag er 2 boringer der hentes vand fra. Udpumpningen var nok omkring 75.000 kubikmeter i de år, hvor der blev brugt mest vand. Måske var det årsagen til problemerne sidst i 70'erne. Idag er udpumpningen omkring 15.000 kubikmeter. Det skyldes ikke mindst nedgangen i antallet aktive landbrugsejendomme og andre vandforbrugende virksomheder. Desuden er forbrugerne nok mere bevidste omkring deres vandforbrug.

Vandværket er blevet moderniseret i flere omgange, senest i 2009 hvor den gamle rentvandstank blev erstattet af 2 plasttanke. Indtrængende grundvand i den gamle betontank medførte forhøjet indhold af bakteriekim så vi besluttede at gå over til et enklere system der er mindre følsomt overfor den slags forurening.

Samtidigt blev den gamle hydrofor udskiftet med et moderne trykforøgningsanlæg der leverer et mere konstant tryk til forbrugerne og samtidigt er mere energirigtigt.