Administration

Log in på administrations delen.
Login: se e-mail
Password: se e-mail

Denne login er kun for webmaster ved indkøring, ikke for brugere (kunder)

Diverse oplysninger

Regninger udsendes i Marts og i September måned.

 

Marts regningen indeholder en opgørelse af det faktiske forbrug det foregående år. 

 

Det faktiske forbrug udregnes på baggrund af den indsendte måleraflæsning.

 

Forskellen mellem det faktiske forbrug og det akontoforbrug som er opkrævet, reguleres på regningen der udsendes i marts måned.

 

Det faktiske forbrug deles med 2 og bruges som akontoforbrug for den halvårlige opkrævning i indeværende år. I særlige tilfælde (f.eks. hvis der er ejerskift eller måske har været ledningsbrud etc.) kan der aftales et nyt akontoforbrug.

 

Regningen i september er akonto for 2. halvår i indeværende år.

 

Begge regninger vil desuden indeholde fast driftsbedrag, målerafgift, afgift for ledningsført vand og eventuelle andre afgifter ifølge takstbladet.

 

Betalingsfristen for udsendte regninger er normalt d. 8. i måneden efter regningen er afsendt, og vil altid fremgå af den udsendte faktura.

Alle henvendelser angående regningerne og forespørgsler omkring regningerne skal ske til vores regnskabselskab   - ABC Microwa Tlf. 7026 9326