Administration

Log in på administrations delen.
Login: se e-mail
Password: se e-mail

Denne login er kun for webmaster ved indkøring, ikke for brugere (kunder)

Takstblad

Takster for Snekkerup Vandværk 2023:

Driftsbidrag opkræves med 575 kr. pr. forbrugsenhed.

 

Kubikmeterpris er fastsat til 10.00 kr. pr. kubikmeter.

Analysebidrag er fastsat til  100,00 kr. (indført i 2019 idet analyserne er steget til 20.000 kr om året).

Målergebyr er fastsat til 70,00 kr. pr. år (Dækker omkostninger ved regelmæssig udskiftning af vandmåleren).

Afgift for ledningsført vand er ved lov fastsat til 6,37 kr. pr kubikmeter (opkræves for Skat).

 

Diverse gebyrer for:

Rykker - 100.00 kr. (Manglende betaling, manglende måleraflæsningskort etc.).

Afgift for tilflytning med ekstra faktura - 220,00 kr.

Afgift for flytning uden ekstra faktura - 100,00 kr. Dækker diverse omkostninger i forbindelse med oprettelse og sletning i diverse registre.

Afgift ved lukning af vandforsyning på grund manglende betaling etc. - 310,00 kr.

Afgift ved genåbning af vandforyning - Dækning af faktiske omkostninger.

Etablering af vandstik er også prissat. En ejendom kan godt have en stikledning der forsyner flere forbrugsenheder. Der betales et etableringsbidrag. Hovedbidrag betales pr. hustand(forbrugsenhed). Kubikmeter afregnes efter måler. Fordelingen mellem de enkelte husstande er ikke vandværkets opgave. Som udgangspunkt deles forbruget ligeltig med mindre andet er aftalt.

  

Grundlag for prisfastsættelse:

 

Priser er baseret på årlige omkostninger på omkring 210.000 kr. inklusive analysebidrag på 20.000 kr.

Omkostningerne er fordelt på et hovedbidrag som betales af alle forbrugsenheder og en kubikmeter pris, der afregnes efter måler.

Fordelingsforholdet er besluttet til 60% / 40% ud fra den kendsgerning, at der er flest almindelige forbrugere(husholdninger)

 

CVR nummer for vandværket:

 

30092414