Administration

Log in på administrations delen.
Login: se e-mail
Password: se e-mail

Denne login er kun for webmaster ved indkøring, ikke for brugere (kunder)

Vandanalyser

Vandkvaliteten ser ud som følger:

 

Der har været 4 analyser sidste år.

Målingerne er sammenlignelige med sidste års målinger og kan sammenfattes som følger:

 

Parametre   Enhed                    Grænseværdi

Hårdhed                        ºdH             17                       (måling foretaget 2018)

Jern                               mg/l            0,01                   0,1

Mangan                         mg/l            0,006                  0,02

Kimtal v. 22 C                pr ml           < 1                     50

Coliforme bakterier        pr 100 ml     < 1                      0

Nitrit                               mg/l           0,077                0,1

Nitrat                              mg/l            2,2                    50

Fluorid                            mg/l            0,75                  1,5


 

Grænseværdier for drikkevand er angivet med fed skrift. Pesticider alt OK.

Vores vand er meget kalholdigt sidste måling angive hårdhed 15.