Administration

Log in på administrations delen.
Login: se e-mail
Password: se e-mail

Denne login er kun for webmaster ved indkøring, ikke for brugere (kunder)

Oplysninger om vandproblemer

Det meddeles herved at vi har konstateret en lækage på ledningsnettet, det betyder at der skal graves og det kan først foregå på mandag. Derfor vil der være nedsat tryk på ledningsnettet indtil skaden er udbedret og indtil ledningsnettet er helt reetableret. 

Det skal samtidigt meddeles at sidt på måneden bliver boringen ved vandværket renoveret, men det forventes ikke at give gener for forbrugerne.