Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer.

Valgperiode er to år. Tre vælges det ene år, de andre to, forskudt det efterfølgende år.

Der vælges også en suppleant, hvis der er kandidater til denne post.

 

Bestyrelse pr. 28 marts 2019:

Bent Risom, Formand -           Kan kontaktes på telf:     2460 6249

Jesper Birk Pedersen -            Kan kontaktes på telf:    5035 8792

Morten Nielsen. Kasserer -      Kan kontaktes på telf:    2972 3878

Jørgen E. Busch -                    Kan kontaktes på telf:    2424 3686

Jesper Boselov -                      Kan kontaktes på telf:    2520 7886

 

 

Palle Kristoffersen Suppleant