Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer.

Valgperiode er to år. Tre vælges det ene år, de andre to, forskudt det efterfølgende år.

Der vælges også en suppleant, hvis der er kandidater til denne post.

 

Bestyrelse pr. 28 marts 2019:

Bent Risom, Formand -            Kan kontaktes på telf:   5752 5750

Jørgen E. Busch, Kasserer -    Kan kontaktes på telf:   2424 3686

Stella Skåning

Morten Nielsen. -              kan kontaktes på tel:   2972 3878 

Jesper Birk Pedersen -     kan kontaktes på tel:   4051 9077

Palle Kristoffersen Suppleant